الماس Diamond

 

الماس،یکی از گران قیمت ترین و زیباترین سنگ‌های موجود در طبیعت با متولدین فروردین ارتباط بیشتری برقرار میکند.این سنگ اعتماد به نفس را افزایش می‌دهد و احساس شکست ناپذیری را در انسان تقویت می‌کند.الماس یکی از قدیمی ترین سنگ‌های موجود در طبیعت می‌باشد که خاصیت فیلترینگ و تصویه کردن دارد.به ویژه بر روی کارکرد کلیه ها و مثانه اثر مثبتی می‌گذارد.در ضمن کارایی و اثر سنگ‌‌های دیگر را نیز افزایش می‌دهد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها